Kalendarium

VerksamhetRFSL

Medlemskap kontrolleras regelbundet under året. Det är av oerhörd vikt för oss att du är medlem för att vi ska kunna fortsätta med våra evenemang. Vi behöver ditt stöd.

Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2018 för RFSL Kristianstad

Som medlem i RFSL Kristianstad kallas du härmed till årsmöte söndagen den 25 mars 2018 kl. 15 i föreningens lokaler på Norra Kanalgatan 2 i Kristianstad.

Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmötet kommer att finnas tillgängliga i föreningens lokaler senast två veckor före årsmötet.
Motioner till årsmötet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Dessa skickad via vanlig post till RFSL Kristianstad, Box 198, 291 291 22 Kristianstad eller via e-post till kristianstad@rfsl.se

Vi bjuder på fika. Välkommen!

Dagordning:
1. Årsmötet öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötepresidium
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Val av protokolljusterare
d) Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser
7. Revisorns berättelse
8. Fastställande av resultat- balansräkning
9. Frågor om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
13. Val:
a) Styrelse
I. Fastställande av mandatperiod av antalet i styrelsen
II. Ordförande
III. Kassör
IV. Övriga ordinarie ledamöter
V. Ersättare
b) Kongressombud
c) Valberedning
d) Revisor
e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötet avslutas

Lördagspub:  

Kl 22.00 – 01.00 har vi öppet vanliga lördagskvällar i höst och vinter.

Andra tider  se evenemang nedan, på facebook eller här på vår hemsida.

Vinterns, vårens och sommarens Evenemang på RFSL Kristianstad

 

 3/2 Hattkväll med soppmiddag 20-01
Ta med din finaste huvudbonad och avnjut en skål (eller två) varm soppa i vinterkylan.  60 kr för medlemmar, 80 kr för ikke medlemmar.

3/3 Andra chansen Melodifestivalen 20-01
När den stora schlagertävlingen kommer till staden så träffas vi på Norra Kanalgatan och tittar, sjunger med och röstar tillsammans.

10/3 Melodifestivalen final 20-01
Vi träffas denna kväll för att se den spännande finalen. Må bästa låt vinna!

17/3 St Patricks day 22-01
Denna kväll kör vi på temat grönt! Har en inte detta så kan en enligt gamla traditionen råka ut för diverse bus.

31/3 Påskmiddag 20-01
Vi äter påskmiddag tillsammans bland kycklingar, fjädrar och ägg! 120 kr för medlemar, 150 kr för ikke medlemar.

12/5 Eurovision Song Contest final 21-01
Den stora finalen visas på storbild, varför inte sitta tillsammans med ett glas rött och heja Sverige till vinst?

19/5 Pingstmiddag med grillpremiär 19-01 Vi hälsar sommaren välkommen med grillfest! 120 kr för medlemar, 150 kr för ikke medlemar.

Fredag 29/6 Pre Pride 21-02
Kom och dansa, umgås och ha kul för att firar ännu ett år av Kristianstad Pride

 

 

För allra senaste informationen om våra evenemang, följ oss på Facebook.
Styrelsen önskar er alla en härlig vinter, vår & sommar!
Hoppas att vi ses !