Kontakt

RFSL

Du kan få kontakt med oss på följande vis.

Telefon
044-10 65 90
Vår telefonsvarare lyssnas av dagligen

E-post
kristianstad@rfsl.se

Besöksadress
Norra Kanalgatan 2,
Kristianstad

Postadress
RFSL Kristianstad,
Box 198,
291 22 Kristianstad