Kontakt

RFSL

Du kan få kontakt med oss på följande vis.

Telefon
044-10 65 90
Vår telefonsvarare lyssnas av dagligen

E-post
kristianstad@rfsl.se

Besöksadress
Norra Kanalgatan 2,
Kristianstad

Postadress
RFSL Kristianstad,
Box 198,
291 22 Kristianstad

Kassör
pontus@kristianstad.rfsl.se

Ungdomsgruppen
alexander@kristianstad.rfsl.se
ann@kristianstad.rfsl.se

Skolinformation
skolinformation@kristianstad.rfsl.se

Kristianstad Pride
louise@kristianstad.rfsl.se

Pubverksamhet
alexander@kristianstad.rfsl.se

Hemsida
alexander@kristianstad.rfsl.se

Sociala medier
ann@kristianstad.rfsl.se
alexander@kristianstad.rfsl.se