Om oss

RFSLFoto: Eveline Johnsson

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige.

RFSL bedriver en mängd olika verksamheter och projekt. Till exempel har RFSL en brottsofferjour, en utbildnings- och certifieringsverksamhet, verksamheten Newcomers (en stödgrupp och mötesplats för nyanlända i Sverige) och en enhet som arbetar särskilt med hiv och hälsa. RFSL:s internationella arbete är också omfattande och vi samarbetar med med hbtq-organisationer i till exempel Uganda och Indonesien. RFSL arbetar därutöver med löpande politisk påverkan och opinionsbildning.

På avdelningsnivå är RFSL en social mötesplats, där medlemmar kan delta i olika aktiviteter, såsom föreläsningar, cafékvällar, pridefiranden och workshops.

Kongressen är RFSL:s högsta beslutande organ. Den utgörs av ombud från förbundets alla avdelningar samt ungdomsförbundet.

En förbundsstyrelse väljs vid RFSL:s  kongress och har i uppdrag att verkställa den verksamhetsplan som kongressen fastställer.

RFSL Kristianstad

Avdelningen startade 1993 och har ca 200 medlemmar. Verksamheten finns i ett hus på Norra Kanalgatan 2 i Kristianstad.

Här bedrivs aktiviteter såsom lördagspub, föreläsningar, olika former av fester med matservering och filmvisning. Det viktigaste är att erbjuda hbtq-personer möjlighet att träffas. Naturligtvis är heterosexuella personer lika välkomna.

RFSL Kristianstad är en ideell och opolitisk förening som arbetar för homosexuella, bisexuella, transpersoners och queeras rättigheter.

Avdelningen tillhandahåller gratis kondomer, som ett led i arbetet med hiv-prevention och mot andra könssjukdomar.

RFSL Kristianstad samarbetar med RFSL i Malmö, Helsingborg och Rådgivningen. RFSL Rådgivningen Skåne är en verksamhet, som ger psykosocialt stöd till hbtq-personer. Även information om hiv och testning ingår.

Vi finns på Facebook där finner du information om de olika aktiviteterna. Vi är ett härligt gäng som har mycket roligt tillsammans och vi har en familjär känsla i klubben.

 

Ungdomsgruppen

RFSL Kristianstad har en ungdomsgrupp för ungdomar mellan 15-26 år. Vi träffas varannan tisdag, tiderna läggs ut på RFSL Kristianstad Ungdomsgrupps Facebook sida och även på RFSL Kristianstads Facebook sida löpandes.

Vi finns här för de ungdomar som kanske undrar ”varför är just jag så här?” eller ”varför är inte jag som alla andra?”. Vi vill hjälpa ungdomar att acceptera den dem är och ge dem en gemenskap med ungdomar i samma sits.

Vi fikar och pratar om allt mellan himmel och jord, vill man dela med sig gör man det, vill man mest lyssna så går det lika bra.

Identifierar man sig inte som HBTQ person, men delar våra värderingar och vill bidra är man såklart ändå välkommen.

Vi ger även ungdomarna en plats under Kristianstad Pride där de får en egen fest i vår lokal efter paraden.

Man behöver inte vara medlem i RFSL bara för att komma och kolla in vår verksamhet men fortsätter man att komma på våra träffar måste man sedan bli medlem.